วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12557การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อดินแดง253
22557โคลนพอกผิวจากดินขาว303
32557เทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่332
42557การแปรรูปกล้วยเล็บมือนางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม375
52557ลิปบาล์ม275