วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566

ค้นหาผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการทราบ

ลำดับที่ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย จำนวนผู้อ่าน ดูรายละเอียด
12548การผลิตเยื่อเวียนทำใหม่จากเศษกระดาษกล่องนม911
22548เบ้าอะลูมินา927
32548เทคโนโลยีเคลือบสีเซรามิก845
42548การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแก้วสี295
52548การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา294
62548การผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันจากวัสดุผสมของกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม เศษไม้ยางพารา และเศษไม้ยูคาลิปตัส256
72548การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วด้วยยางพารา280