ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด วศ.

วันศุกร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ค้นหาตัวชี้วัด

-- ไม่พบข้อมูลที่ท่านค้นหา --

หมายเหตุสถานะ = น้อยว่า 80% | = 81% - 99% | = มากกว่า 100%
                = มากกว่า 100% | = 81% - 99% | = น้อยว่า 80%