ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด วศ.

คู่มือการใช้งานของระบบ

วันศุกร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อแนะนำ

ระบบนี้ใช้งานได้ดีกับ Browser และ เพื่อให้ระบบแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องโปรดใช้งานตามที่ระบุไว้ครับ...

คู่มือการใช้งานระบบ

1. คลิกเลือกเมนูด้านซ้ายมือ เลือก "ดูรายงานตัวชี้วัด"
2. เลือก ปีงบประมาณ เลือกตัวชี้วัดหลัก และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
3. คลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูล
4. ระบบจะปรากฏข้อมูลตามที่ท่านค้นหา หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ปุ่ม "ดูรายละเอียด" จะปรากฏข้อมูลของตัวชี้วัดนั้นทั้งหมด

FAQs

A : สามารถติดต่อฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

เกี่ยวกับระบบ

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด