ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด วศ.

ติดต่อสอบถาม

ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด โปรดติดต่อฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม

หากพบข้อผิดพลาดการทำงานของระบบ โปรดส่งข้อมูลที่ถูกต้องมายัง อีเมล gonnapath@dss.go.th เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป