Loading...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ

นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ลจ.7/2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 24 มี.ค. 66 ถึง วันที่ 7 เม.ย. 66 จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลจ.6/2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 ก.พ. 66 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 66 จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลจ.5/2566 กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 13 ม.ค. 66 ถึง วันที่ 3 ก.พ. 66 จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลจ.4/2566 กองสอบเทียบเครื่องมือวัด 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 ธ.ค. 65 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 66 จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลจ.3/2566 กองวัสดุวิศวกรรม 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 7 ธ.ค. 65 ถึง วันที่ 19 ธ.ค. 65 จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง
ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ลจ.2/2566 กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 12,300 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 23 พ.ย. 65 ถึง วันที่ 30 ธ.ค. 65 จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ลจ.1/2566 กองเทคโนโลยีชุมชน 15,000 ฿
เปิดรับสมัคร วันที่ 23 พ.ย. 65 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 65 จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง