th en 

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกอ่านประกาศ   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสินและกำหนดวัน เวลา
         และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ  

footer dssnews