th en 

ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ