th en 

ประกาศ การขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ คลิกอ่านประกาศ