1.การส่งตัวอย่างน้ำทดสอบทางด้านจุลชีววิทยากับกรมวิทยาศาสตร์บริการต้องทำอย่างไร

ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ วช. และนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานจุลชีววิทยาล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7197-8  เพื่อทำการนัดวันส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อ โดยนักวิทยาศาสตร์จะแนะนำวิธีเก็บตัวอย่างน้ำอย่างถูกวิธีในวันรับขวดตัวอย่าง นำตัวอย่างมาส่งตามวันที่นัด รับทดสอบทุกวันจันทร์และอังคาร ส่งตัวอย่างและรับขวดปลอดเชื้อที่ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้ว ชั้น 1 รับขวดปลอดเชื้อไม่เกิน 16.00 น. ส่งตัวอย่างไม่เกิน 13.00 น. เนื่องจากจะต้องรีบทดสอบตัวอย่างในวันนั้นเลย (ไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากรับตัวอย่างน้ำ) กรณีที่ส่งน้ำทดสอบทางด้านเคมีด้วยโปรดติดต่อโครงการเคมีที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7219-20