(ข่าวที่92/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพร้อมใช้จัดแสดงในงานแถลงข่าว “Thai Tech EXPO 2018”

 

 

rsz img 7229 rsz 1img 7189

rsz img 7144 rsz img 7267   

29 มิถุนายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยุคใหม่ และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและSME ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2018” มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายธนาวุฒิ โต๊ะทอง ผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทยร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

          ภายในงานดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานไปจัดแสดง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม ได้แก่ โลชั่น แชมพู ครีมนวดผมฯลฯ ที่ประกอบด้วยโปรตีนสองชนิด คือโปรตีนเส้นใย (Fibroin) และโปรตีนกาวไหม (Sericin) ซึ่งมีสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณและเส้นผม เนื่องจากประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีความสามารถดูดซับน้ำได้ดี สามารถจับกับโปรตีนของผิวหนัง และเส้นผม สร้างเป็นฟิล์มป้องกันและเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางการค้าได้ และอีกผลงาน สื่อM Learning เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน โดยให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ที่ http://www.e-learning.dss.go.th

        การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2018”ภายใต้แนวคิด ”เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อคนไทย นำไทยสู่อนาคต” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจแสดงความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยจุดประกายผู้เข้าชมงานนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ Hall EH 101-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE