(ข่าวที่78/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA

 

rsz 11528432387762 rsz img 20180608 083007

rsz img 20180604 083313 rsz 1528425022805 

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561

การประชุม 2018 APLAC/PAC ครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ.(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) รวมทั้งเป็นการประชุมทางวิชาการในด้านสำคัญ ๆ  ได้แก่  APLAC Technical Committee, Public Information Committee, Proficiency Testing Committee และ Training Committee โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการตรวจประเมินใหม่ (APLAC Re-evaluation) ให้แก่ที่ประชุม APLAC MRA Council  เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจะทำให้ห้องปฏิบัติการไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE