(ข่าวที่ 106/2567) วศ.อว. เข้าร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567

F496 4 F496 1

F496 2 F496 3

 

            นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการเสวนาในเรื่อง "กลไกคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย" พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รวม 23 รางวัล
            โอกาสนี้ นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในสาขา “เป็นบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ในงานดังกล่าวด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor