(ข่าวที่ 81/2566) วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 81 ปี

F07 2 F07 4

F07 3 F07 1

 

          10 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 81 ปี โดยมีนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์อีกด้วย ณ ห้องประชุม 110 ปี อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor