(ข่าวที่ 78/2566) วศ.อว.เสริมความเชื่อมั่นภาคเอกชน สนับสนุนการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับให้แก่บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) ด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงมาตรฐาน Euro NCAP ณ EECi

 

F04 1 F04 4

F04 3 F04 2

 

             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการ และบริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงผลการทดสอบการประยุกต์ใช้ยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ Neolix X3 Plus ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)ในฐานะนะประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในฐานะเจ้าของศูนย์ IOC ผู้บริหารบริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และแขกผู้ได้รับเชิญทั้งจากกรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยงานในสังกัด อว. ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์กว่า 60 คน
             ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดี วศ. กล่าวว่า การทดสอบยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการ กับบริษัทนากาเซ่ฯ ผู้ประยุกต์ใช้ยานยนต์อัตโนมัติ Neolix Level4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของประเทศจีน โดยทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือให้ วศ. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบยานยนต์ฯ พร้อมอุปกรณ์การทดสอบหรือเครื่องมือระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูงสามารถอ้างอิงได้กับ Euro NCAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก วศ. จึงมอบหมาย ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมทีมนักวิจัยจากกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม วศ. ดำเนินการสนับสนุนนภารกิจดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) EECi วังจันทร์วัลเลย์ ของ ปตท. และยินดีให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่ทดสอบดังกล่าว
             นอกจากนี้ วศ.มุ่งมั่นดำเนินโครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติหรือ Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground ขึ้นที่ EECi ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อหวังยกระดับยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับระดับสากล ล่าสุด วศ. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทดสอบในโครงการพัฒนาวิธีทดสอบฯ จาก บพค. ในการพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่อัจฉริยะ ADAS จนถึงระบบ Driverless Car ซึ่งได้ทดลองจริงแล้ว ณ EECi จึงขอขอบคุณหน่วยสนับสนุนทุนที่เห็นความสำคัญโครงการวิจัยพัฒนาระบบยานยนต์อัจฉริยะที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสถานการ์และความเปลี่ยนแปลง
ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม วศ. กล่าวว่า การทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ Neolix ร่วมกับบริษัทนากาเซ่ฯ ได้ทำการทดสอบ 3 วัน ภายใต้ 5 สถานการณ์ (Scenario) ได้แก่ Adaptive Cruise Control, Unprotected right turn, Unprotected left turn, Automatic Braking และ Obstacle Avoidance โดยมีรถที่เป็นเป้าล่อทั้งที่เป็นรถอัตโนมัติและรถทั่วไปมาร่วมทดสอบเพื่อให้ทราบถึงความเสถียรของยานยนต์อัตโนมัติ Neolix สำหรับผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจของบริษัท นากาเซ่ฯ และเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแผนการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งปันข้อมูลหรือวิธีการทำงานที่เกิดจากเทคโนโลยีในต่างประเทศ พร้อมกับการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากหน่วยงานภายในประเทศ ยิ่งจะทำให้แผนขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์อัตโนมัติและระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามแผนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
            ด้านนายทาเคชิ วากิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับผลตอบรับจากทางทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบการประยุกต์ใช้ยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ ในครั้งนี้ ซึ่งการทดสอบสามารถยืนยันได้ถึงนวัตกรรมอันล้ำสมัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดของยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ Neolix ทางบริษัทฯ ยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับหลายๆ หน่วยงานมาร่วมชมสมรรถภาพของยานยนต์ดังกล่าว โดยเรามีความมั่นใจว่าการทดสอบในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทุกๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ Level 4 เป็นอย่างมาก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor