ติดต่อหน่วยงาน : กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

ที่อยู่ ชั้น 3 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม 75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7128  โทรสาร 0 2201 7127
QR code line สำหรับใช้การติดต่อสื่อสารของ กองวัสดุวิศวกรรม
 
 LineVV

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

หน่วยงานในสังกัด