ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) หน่วยที่ 3

ประกาศ        

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาตรี)

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) หน่วยที่ 3  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ