กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริต "ทุจริตคิด โกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
►สื่อเรียนอนไลน์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
ชื่อเรื่อง วีดีทัศน์
๑.หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
๒.จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน
๓.การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คลิกเพื่อดูสื่อ►ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ชื่อเรื่อง วีดีทัศน์
ตอนที่ ๑ ไม่มีวัน...หมดอายุ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน
ตอนที่ ๒ เฟส ๑ ตึก ๑๓ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
ตอนที่ ๓ ขอเสียงหน่อย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง
ตอนที่ ๔ ติดชัวร์-ติดชั่ว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู
ตอนที่ ๕ โฉด/เลว/ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
ตอนที่ ๖ โจร-กรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)
ตอนที่ ๗ ตะบันไฟ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
ตอนที่ ๘ เภ-สัตย์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา
ตอนที่ ๙ กรรมติดล้อ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู
ตอนที่ ๑๐ ต้นกล้า นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว►ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อเรื่อง วีดีทัศน์
๑.ผลงานชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน ป.ป.ช. จากทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต ชื่อผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)"
๒.ผลงานรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากผลงาน "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
๓.ผลงานรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ ทีม Dog Film จากผลงาน "เชื้อโรค"

 

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


Copyright © DSS. All rights reserved. Designed by IT-DSS. 2016.

DSS
เริ่มนับตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2559