ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก"

 
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก" 
 
(VERNIER CALIPPER AND MICROMETER CALIBRATION BY USING GAGE BLOCK)  
 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  
 
 
 
ค่าธรรมเนียมฝึกอบรม  3,000  บาท

ลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่  http://blpd.dss.go.th

ติดต่อสอบถาม    
 
โทรศัพท์ 0-2201-7460   
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

footer dssnews