ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก" ในวันที่ 12-13 พ.ค. 59

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก"

ในวันที่ 12-13 พ.ค. 59

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/ 

 

 

 

footer dssnews