ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยางธรรมชาติ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างลู่ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสร้างลู่ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ

     2.ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

     3.ผู้สนใจทั่วไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

     อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กำหนดการฝึกอบรม

 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม

 

09.30 - 12.30 น.

เทคโนโลยีการสร้างสนามกีฬาแบบต่างๆ

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

13.30 - 14.30 น.

การสร้างความเข้าใจในการร่าง TOR การสร้างสนามกีฬาจากยา.ธรรมชาติ 

ดร.อรวรรณ  ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

 

สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม อาคารสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ชั้น3 ห้อง 315

ติดต่อ  คุณภัณฑิลา ภูมิระเบียบ/คุณนิชาภา บัวสุวรรณ

โทรศัพท์ 0 2201 7161/0 2201 7158

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

*****รับจำนวนจำกัด  ลงทะเบียนภายใน 18 ก.พ. 2559

footer dssnews