ประกาศ : ขอหยุดให้บริการทดสอบตัวอย่างชั่วคราวรายการต่อไปนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Service

OneStopServices  E-Learning  LabThai  ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่น่าสนใจ วศ.

คู่มือประชาชน ฯหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วศ.คู่มือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

  1. การพัฒนาระบบราชการ
  2. ข้อมูลหน่วยงาน
  3. กิจกรรมที่น่าสนใจ
  1. ประกาศรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา
  4. Infographic วศ.

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

ช่องทางการติดต่อ วศ.

facebook

facebooklink

youtubehead

youtube