ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงาน ก.พ.
มาดำเนินการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

 

  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

หมายเหตุ   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
              ในวันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สล. ชั้น 6 อาคารตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

footer dssnews