ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด่วนมาก รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง (กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
   สำนักเทคโนโลยีชุมชน
   กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   โทร. 02-201-7107  (ตามวันและเวลาราชการ)

 

วุฒิการศึกษา :

    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

 

ลักษณะงาน :

- ช่วยปฏิบัติ งานวิจัยและศึกษาทดลอง เตรียมอุปกรณ์ และจัดทำเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมฯ ในโครงการ
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์
และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี
- วิเคราะห์ทดสอบทางเคมี และกายภาพ
- รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
- ปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไป

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th