ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์/สิ่งทอ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 1 ตำแหน่ง (กลุ่มงาน ขส.ทช.)

 

วุฒิการศึกษา :
     ปริญญาตรีขึ้นไป (วทบ.)

 

เอกสารประกอบการสมัคร :
     1. สำเนาบัตรประชาชน
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. สำเนาใบรับรองจบการศึกษา และทรานสคริปผลคะแนนเฉลี่ยรายเทอม
     4. เอกสารแนะนำตัว (Resume)

 

ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ติดต่อสอบถามได้ที่ :
   คุณวริษฐาฯ โทร. 02-201-7108  (ตามวันและเวลาราชการ)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th