ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • นางสาวณัฐวดี หนองกาวี  (เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
  • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดจ้างภายในวันที่ 18 ต.ค. 2561 (โทร 0-2201-7075)

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          2.1 สำเนาบัตรประชาชน

          2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

          2.3 สำเนาใบรับรองจบการศึกษา และทรานสคริปผลคะแนนเฉลี่ยรายเทอม

          2.4 เอกสารแนะนำตัว (Resume)

 3. ประฏิบัติที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รับสมัครตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 10 ต.ค. 2561 

นัดสัมภาษณ์ในวันที่วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการรับสมัครได้ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล กรมวิทยาศาสตร์บริการ (โทร. 02 201 7075)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th