ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ)

วุฒิการศึกษา

          - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

หน้าที่ปฏิบัติงาน

          - เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน การดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

          - จัดเตรียมตัวอย่างสำหรับกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

          - จัดการเอกสาร และติดต่อประสานงานกับลูกค้าของกิจกรรมฯ

อัตราเงินเดือน

          - 15,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

          - สำเนาบัตรประชาชน

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาวุฒิการศึกษา

          - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว

 

สามารถสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 30 เมษายน 2561

โดยสมัครด้วยตัวเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (ตึก SAL) ชั้น 4 ห้อง 401

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณจุฑารัตน์ ไตรสูงเนิน โทร. 02-2017314 (ตามวันและเวลาราชการ)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th