ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2

โครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับทุติยภูมิ

ข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(จ้างเหมาบริการ)

วุฒิการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรืออุตสาหกรรมศาสตร์ทุกสาขา สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน

1 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ                                               

2 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยจัดทำเอกสารด้านระบบคุณภาพ ISO 17025                                        

3 ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยดูแล เก็บรักษามาตรฐานของกลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์ ทดสอบ        

4 สามารถใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ดี                                                             .

5 ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ                                           

อัตราเงินเดือน:  15,000 /เดือน

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ประวัติส่วนตัว  

- รูปถ่าย (หน้าตรงชุดสุภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว)

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดการสัมภาษณ์และแจ้งผล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

เริ่มปฏิบัติงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561

โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารมาตรวิทยาฯ ชั้น 2 ห้อง 218 หรือทาง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ : คุณวันชัย ชินชูศักดิ์ (โทร. 02 201 7317, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th