ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เริ่มงาน 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

 
เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง 
กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
เริ่มงาน 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
 
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้คล่อง  ลายมืออ่านง่าย
 

เอกสารประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   1 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบปริญญาบัตร

- สำเนาใบ Transcript

- ประวัติการทำงาน (Resume)

 

สนใจสมัครสามารถส่ง resume และเอกสารการสมัครงาน มาได้ที่

1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ

2.  สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร  อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น 4 ห้อง 419

   คุณสมภพ  โทร. 0 2201 7195-6  (ในวันและเวลาราชการ)

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th