ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่169/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มรภ.ร้อยเอ็ด คัดสรรของดีบุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

 

 

E11 4 E11 2

E11 3 E11 1

วันที่ 29 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

                   นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำไปยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) รวมทั้งส่งเสริมช่องทางให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาทดสอบตลาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพในโครงการ และเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

                   ในโอกาสเดียวกันนี้อธิบดีและคณะเจ้าหน้าที่ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวาน และกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ อ.นางรอง ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน วทน. เชิงลึก จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าทางกลุ่มมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟได้รับพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐาน ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวานได้นำเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการย้อมแบบดั้งเดิม สามารถพัฒนาคุณภาพ พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th