ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่167/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์

 

 

E9 4 E9 2

E9 3 E9 1

วันที่ 22 กันยายน 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบฟการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ใช้วิทยาศาสตร์ืเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดจากผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ งานนี้มีผู้ประกอบการมาออกร้านจำหน่ายและทดสอบตลาดทั้งสิ้น 102 ราย จาก 12 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ชำนิ อ.พลับพลาไชย อ.หนองหงส์ อ.นาโพธิ์ อ.ปะคำ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ ซึ่งได้มีการมอบป้ายร้านค้าให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอบุรีรัมย์ที่งดงามอีกด้วย

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์ โดยได้จัดงาน มหกรรม OTOP "สืบสานภูมิปัญญา ผ้าทอบุรีรัมย์ เลิศล้ำสมุนไพร" ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 กันยายน 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th