ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่166/2561)10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION(TAF)

 

 

E8 4 E8 2

E8 3 E8 1

วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะได้รับเชิญจาก TAF เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 2018 World Accreditation Day และ TAF' s 15th Annivesary Seminar ณ NUTH International Convention Centre และในโอกาสนี้นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Contribution to the safer Thailand-DSS experience" เพื่อแลกเปลียนเรื่องการรับรองระบบงานมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยของประเทศ ในการนี้คณะผู้บริหารของ TAF ได้นำอธิบดีและคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบ Food Safety Center ของบริษัท Uni-president Enterprise Corporate ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่ และห้องปฎิบัติการทดสอบของบริษัท Innolux Corporation ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ ณ เมือง TAINAN ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2561

           ในวันที่ 20 กันยายน 2561 หน่วยรับรองของทั้ง 2 ประเทศ ได้ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับสถานะการให้การรับรองระบบงาน รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฎิบัติการทดสอบให้เป็นไปตาม ISO/IEC 17025: 2017 ให้สำเร็จลุล่วงภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th