ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่165/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มทร.ล้านนา จัดงาน" Craft Trend" คัดสรรของดีเมืองตาก เมืองสามหมอก เปิดสู่ตลาด ณ ศูนย์การค้าเมญ่า

 

E7 1 E7 3

E7 4 E7 2

         22 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

          นางอุมาพรฯ กล่าวว่า สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่มาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อแก้ปัญหายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จรวมทั้งส่งเสริมตลาดให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนามาทดสอบตลาดโดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

         สำหรับงาน " Craft Trend" ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก นอกจากสินค้าคุณภาพคัดสรรนำมาจัดจำหน่ายแล้ว ยังกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Craft Trends ของดีเมืองตาก และเมืองสามหมอก การแสดงฟ้อนรำพื้นบ้านล้านนา พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งผ้าทอพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และสมุนไพร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นตอร์ เชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th