ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่164/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามการดำเนินงาน ยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. จ.ตาก

 

 

E6 3 E6 2

E6 1 E6 4

วันที่ 19-21 กันยายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้วจำนวน 14 กลุ่มในเขต อ.หนองหส์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.พุทไธสง
                 ในการติดตามครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย นางเกษร ประทุม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กล่าวว่า "ก่อนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเข้ามาส่งเสริมนั้น ชุมชนมีการทอแบบพื้นบ้าน ไม่ทราบความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ และไม่มีึความรู้ด้านการตลาด เมื่อมีโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของผ้าทอ เทคนิคในการฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ และได้ถ่ายทอดความรู้ขยายไปยังสมาชิก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ผ้าไหมทอมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ ทุกวันนี้ยอดจำหน่ายก็เพิ่มมากขึ้น มีลูกค้าเพิ่มมีรายได้เพิ่มขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th