ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

 

 

rsz 36667449 1901057966600574 2232093842306236416 n rsz 36698400 1901057863267251 7365991495301595136 n

rsz img 7743 rsz img 7718

rsz img 7769 rsz img 7785

6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือด้านวัสดุคอมโพสิท เพื่อเป็นโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในประเทศไทย ที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve จึงให้ความสำคัญการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิท เพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบินที่เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางระดับสูงในอนาคต อีกทั้งวัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอื่นๆ

นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสร้างมาตรฐานด้วย NQI/MSTQ ทางด้านทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน จึงให้ความสำคัญการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ

นายดนู โชติกพนิช นายกสมาคมไทยคอมโพสิท กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการด้านห้องปฏิบัติการจะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนทำให้การผลิตได้มาตรฐาน แข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการร่วมมือพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นแนวโน้มการสร้างความเข้มแข็งที่ดีในตลาดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th