ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่87/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนงานวิจัย เพื่อการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม

 

 

rsz img 6640 rsz img 6696

rsz img 6767 rsz img 6670

21 มิถุนายน 2561 นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” เพื่อส่งเสริมการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม โดยมีนางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs และนักวิชาการด้านอาหาร สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย ใปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทย  ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยแล้วมาถ่ายทอดให้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรมเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีข้าวสำเร็จรูปพร้อมบริโภค เช่น ข้าวกระป๋อง ข้าวสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต และข้าวกึ่งสำเร็จรูป  โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าข้าวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และแปรรูปข้าวไปสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป /////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th