ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่85/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

 

 

rsz 61 37 rsz 61 34

rsz img 6478 rsz img 6596

19 มิถุนายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ โดยมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
        ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร โดยเฉพาะอัคคีภัย จึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ รวมทั้งวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ช่วยให้เข้าใจวิธีการขั้นตอน ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และได้มีการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th