ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่84/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทดสอบวัสดุกันความร้อนในโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

rsz 35477078 1928848490472494 8109815977690005504 n rsz 35519819 1928848427139167 6825984170548789248 n

rsz 35465486 1928848363805840 6139115975322107904 n rsz 35483250 1928848397139170 8981424833875148800 n

    18 มิถุนายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสชี้แจงโครงการและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนกันความร้อน กองวัสดุวิศวกรรม ซึ่งโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ กรมพลังงานทดแทนฯ และศูนย์วิจัยและจัดการทางพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ได้มีมติกำหนดให้ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ทดสอบวัสดุฉนวนความร้อนอุณหภูมิต่ำอย่างเป็นทางการ ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ ทดสอบประสิทธิภาพและกลั่นกรองกำหนดค่าประสิทธิภาพขั้นสูงและขั้นต่ำ เพื่อออกร่างมาตรฐานกฎกระทรวงพลังงานของฉนวนความร้อนอุณหภูมิต่ำ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

    ห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนกันความร้อน กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมการให้บริการทดสอบวัสดุฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิกลางถึงอุณหภูมิต่ำ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยการร่วมมือในครั้งนี้ทางห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ทดสอบตัวอย่างที่ทางโครงการฯ สุ่มจากท้องตลาดมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่า 120 ตัวอย่าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th