ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่78/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA

 

rsz 11528432387762 rsz img 20180608 083007

rsz img 20180604 083313 rsz 1528425022805 

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  ในวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561

การประชุม 2018 APLAC/PAC ครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ.(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) รวมทั้งเป็นการประชุมทางวิชาการในด้านสำคัญ ๆ  ได้แก่  APLAC Technical Committee, Public Information Committee, Proficiency Testing Committee และ Training Committee โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการตรวจประเมินใหม่ (APLAC Re-evaluation) ให้แก่ที่ประชุม APLAC MRA Council  เพื่อการคงสถานะการยอมรับร่วม APLAC MRA ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจะทำให้ห้องปฏิบัติการไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th