ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่75/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำนิทรรศการเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ครั้งที่1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

Image ef54805 Image c2bbcc0

Image 44fe8d1 Image 06e1a3c

Image 56f117b Image cc235a6

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

         โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำเสนอสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน Mobile application เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 1400 เล่มรวมถึงยังมีกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การเป็นนักวิทย์จุลชีววิทยา เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใกล้ตัว เป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นการศึกษาในทุกระดับให้เกิดความสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th