ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่69/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยไหมด้วยครามแท้จากธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม

 

 

rsz s 7992735645642 rsz s 7992735741409

rsz s 7992735802465 rsz s 7992736015755

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นำทีมในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ลงพื้นที่ จังหวัดสกลนครเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเส้นฝ้ายและการย้อมเส้นไหมด้วยคราม รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีการทำฟอกกาวไหมด้วยด่างธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม และการย้อมเส้นฝ้าย เส้นไหมธรรมชาติ ไม่ให้สีตกและติดทนนาน
                                  นางดวงจันทร์ มาตโสภา กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเหล่าใหญ่ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางจังหวัดผลักดันผ้าไหมย้อมครามแต่ประสบปัญหาย้อมแล้วสีด่าง สีตกและไม่สวย และต้องพัฒนาเพื่อขอจด มผช. แต่แม่ดูแล้วแม่ก็ว่ายังไม่ผ่าน จนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ วันนี้กรมวิทยาศาตร์บริการ มาสอนวิธีการฟอกกาวและย้อมเส้นไหมด้วยคราม สมัยก่อนแม่ฟอกเส้นไหมด้วยด่างเคมี กรมวิทย์เข้ามาสอนการฟอกด้วยน้ำปูนใส เพิ่งเคยทำวันนี้ครั้งแรก และทางกรมวิทย์สอนการทำเฉดสีต่างๆจากธรรมชาติที่แม่มีในละแวกหมู่บ้าน ให้มีผ้าสีที่หลากหลายกว่าเดิม แม่พอใจมากดีใจมาก อยากให้กลับมาสอนอีก
                                 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเข้าไปพัฒนาการฟอกย้อม เส้นไหม และเส้นฝ้าย ในกลุ่ม 10 จังหวัดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผ้าคุณภาพ ในการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ สำหรับการส่งออกต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th