ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่63/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz mg 5980 rsz mg 6054

rsz mg 6095 rsz mg 6041

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ รักษาการเลขานุการกรม ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนคณะอาจารย์และนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว   ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ นักเรียนได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาในอาหาร เพื่อให้ได้ศึกษากระบวนการ วิเคราะห์ ทดสอบ และการดำเนินงานของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษาต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th