ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่59/2561)วศ./ ก.วิทย์ฯ เร่งตอบโจทย์วิทย์แก้จน.นำเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าสีไม่ตก ลงหมู่บ้านผ้าทอสนวนนอก จ.บุรีรัมย์

 

 

rsz 31947299 1826188207420884 759090995181649920 n rsz 31945894 1826188124087559 3627836751831105536 n'

rsz 31956329 1826188267420878 3974484047622569984 n rsz 31959425 1826188110754227 69038648640667648 n

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) และคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์(วท.) พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างสินค้านวัตกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยที่ผ่านมา วศ. ได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ สำนักเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่สำรวจพบว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของบ้านสนวนนอกยังไม่คงที่ โดยเฉพาะในด้านการฟอกย้อมสีผ้า วศ.ได้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าของ วศ. ที่ให้สีสดใส สีไม่ตกสีหลากหลายเพิ่มขึ้นและควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอ โดยสีธรรมชาติจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นและการย้อมสีเคมีปลอดภัย อีกทั้งมีความปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนสามารถลดต้นทุนการผลิตช่วยประหยัดพลังงานจากการฟอกย้อมได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวย้ำว่า วศ. มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลงานวิจัย สู่ชุมชน เพื่อตอบนโยบายวิทย์แก้จน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน และคุณภาพชีวิต เช่น เทคโนโลยีการย้อมครามเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความนิยมผ้าทอไทย รวมทั้งได้นำนวัตกรรมของ วศ. เรื่อง Color ID Labeling มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผ้าทอของกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรวจวิเคราะห์และกําหนดค่ามาตรฐานของสีที่ย้อมผ้าออกมาเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลเพิ่มเอกลักษณ์ผ้าทอเฉพาะท้องถิ่น ส่งผลให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th