ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่58/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดเสวนา The Secret of Salt เน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

 

 

rsz s 7917648006639 rsz image 7aae92c 01

rsz s 7917526002671 rsz s 7917525872975

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดเสวนา สุขกับ Science ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “The Secret of Salt” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่เป็นการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          การจัดเสวนา The Secret of Salt ครั้งนี้จัดโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ร่วมกับสำนักบริหารรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมงานจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชนิดต่างๆของเกลือบริโภค คุณประโยชน์และความสำคัญของเกลือที่มีหลากหลายทั้งการปรุงแต่งรสชาติ หรือเป็นส่วนประกอบเครื่องปรุงรส การถนอมอาหารและแปรรูปอาหารโดยเฉพาะในกระบวนการหมักดองอาหาร เกลือยังมีสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ดี   รวมทั้งทางการแพทย์ มีการใช้เกลือ เช่น เกลือแร่ หรือน้ำเกลือที่ใช้สำหรับทำความสะอาดโพรงจมูกหรือแผลที่ผิวหนัง ตลอดจนมีการใช้เกลือในกลุ่มเวชสำอาง เช่น เกลือขัดผิว อย่างไรก็ตามในการบริโภคเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) หรืออาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบนั้น มีข้อควรระวังไม่ให้เกิน 1500 มิลลิกรัมต่อวัน ด้วยการบริโภคเกลือและมีโซเดียมสะสมสูงในร่างกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้มีการพัฒนาสารทดแทนเกลือที่มีโซเดียมต่ำ และได้พัฒนาสูตรซุปเห็ดสำเร็จรูปที่มีเกลือโซเดียมต่ำมากโดยมีโซเดียม ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th