ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่57/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนกลยุทธ์ทางการตลาด เสริมแกร่ง OTOP ภูมิภาค

 

 

IMG 2893 320x231 IMG 2993 320x231

IMG 3069 320x231 IMG 3073 320x231

     นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนภูมิภาค มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและนำไปพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้ว ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาดกว่า 35 ราย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า JJ MALL

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ได้ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโลยีไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน SMEs เพื่อช่วยแก้ปัญหาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สินค้ามีมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญยังผลักดันสินค้าให้นำสินค้าที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภคทั้งในตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับทราบความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระดับสากลต่อไป โดยได้มีการเปิดจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า JJ MALL นี้ จัดขึ้นตั้งแต่ 3 – 7 พฤษภาคม 2561 //////

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th