ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่56/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล

 

 

IMG 2449 320x231 IMG 2563 320x231

IMG 2648 320x231 IMG 2657 320x231

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสี เตรียมความพร้อมยกระดับห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 3 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปราณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

         นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เตรียมความพร้อมการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมี นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและจัดการด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้ร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาตรฐานระบบการวัดปริมาณรังสีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th