ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่21/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ หนุนใช้เทคโนโลยี ยกระดับกระดาษหัตถกรรม มุ่งเป้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. สู่ตลาดสากล

 

 

rsz 27752054 1739231259449913 2159845794246846277 n rsz 27750841 1739231262783246 3203960684789446595 n

rsz 27657400 1739231266116579 3136786180109282202 n rsz 27655523 1739231276116578 7818910919966519056 n

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดยกองวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษหัตถกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการ“การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากปอสาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต” ปีงบประมาณ 2561 

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเป้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย วทน. เน้นนํางานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP, SMEs กลุ่มผู้ประกอบการกระดาษหัตถกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ ตรงตามความต้องการของแต่ละภาค โดยนำผลงานองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยพัฒนาแล้ว เช่น การเตรียมวัตถุดิบจากส่วนต่างๆ ของข้าวโพด และเส้นใยจากเศษผ้า เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนลดปริมาณการใช้เยื่อปอสาและเยื่อใยขาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่เพียงพอและปัญหาด้านคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังเป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

ล่าสุดนี้ได้มีการลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบจากข้าวโพด ที่เป็นวิธีการเตรียมเยื่อ ตั้งแต่การต้มเยื่อ การฟอกเยื่อเพื่อให้มีสีใกล้เคียงกับเยื่อปอสา และวิธีการเตรียมเยื่อเส้นใยจากเศษผ้า ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการกระดาษหัตถกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ 1.กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 2.กลุ่มดอกไม้บุหงา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3.วิสาหกิจชุมชนบางม่วง จังหวัด นนทบุรี 4.ชุมชนตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2.ชุมชนมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายขยายสู่ทุกภูมิภาคเพื่อให้มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ยกระดับสินค้ากระดาษหัตกรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th