ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่12/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

 

 

rsz img 1548 rsz img 1550

rsz 13 rsz 38

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนประมาณ 24 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม  ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

                โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการและทักษะในการทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม เน้นเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ที่ครอบคลุมตามประกาศกระทรวงสาธารณธสุขที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค รวมถึงครอบคลุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามประกาศของสำนักงานอาหารและยา (อย.)

                สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคปฏิบัติการต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกอบรม “การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ” สำหรับนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีทักษะ และความรู้ความเข้าใจในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th