ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่10/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ"

 

 

rsz img 2069 rsz img 2089

rsz img 2026 rsz img 2046

   วันที่ 25 มกราคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำระบบ Most One Stop Service ซึ่งเป็นระบบให้บริการรับส่งวิเคราะห์ทดสอบ ที่สามารถลดระยะเวลาการรับส่งตัวอย่าง การตรวจสอบ รายการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าประเภทต่างๆ เข้าร่วมแสดงภายในงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ" โดยนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการธุรกิจวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานกว่า กว่า 200 คน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

           การจัดงานเสวนาฯ ในครั้งนี้เพื่อปลดล็อคธุรกิจด้วยการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้การรับรอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีความสำคัญมากต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ หรือ National Quality Infrastructure (NQI) NQI ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของชาติ และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th