ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่ 166/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจรายย่อย เพื่อส่งเสริมขยายผล การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาสินค้าชุมชน

 

 

rsz s 7200123328066 rsz s 7200123367518

rsz s 7200123389479 rsz s 7200123429259

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยม กลุ่มกล้วยตากแม่โสม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม และวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกมยุราสตรีศรีสัดพริก ต.วัดพริก อ.เมือง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้    กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ สามารถส่งขอการรับรองและได้รับมาตรฐาน อย.และ มผช. แล้วทำให้กลุ่มมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการตลาด ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 

          นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม โครงการพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู และกลุ่มกล้วยตากวิเชียร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises : MEs) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง ขนมไทย และสมุนไพรไทย ต.วัดพริก  อ.เมือง เพื่อสอบถามถึงปัญหาความต้องการการพัฒนาสินค้ามุ่งเป้าขยายผลนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th